Sākumlapa   DIEVA MEKLĒJUMI   DIEVS VIŅU DZĪVĒ  
KAS IR JĒZUS
 
DIEVS UN ES
  MANS SOLIS TICĪBĀ  

Kā Bībele var palīdzēt garīgajos meklējumos?

Lai gan Bībele ir uzrakstīta pirms diviem tūkstošiem gadu, tai ir tiešs sakars ar mūsu dzīvi šodien. Šī grāmata ļauj izprast sevi, tā palīdz atrast ceļu pie Dieva un saņemt Viņa spēku, kas nes pārmaiņas. Bībele nav reliģisku likumu kopums, tā sniedz atbildes uz svarīgiem jautājumiem un dara dzīvi pilnvērtīgu.

Bībele ir grāmata par dzīvi

Bībele apskata jautājumus un tēmas, ar kurām saskaras ikviens – jautājumus par dzīvi, nāvi, cerību, vilšanos, mīlestību, traģēdiju, ļaunumu, nozīmīgumu, jēgu. Šī grāmata dod iespēju izprast, kādēļ notiek tā, kā notiek, kādēļ mēs esam tādi, kādi esam un kas varētu mainīties.

Bībele ir ceļvedis šajā nebūt ne ideālajā pasaulē. Bībele ataino dzīvi ar visām tās problēmām. Tā godīgi runā par cilvēka dzīves īslaicīgumu. Bībeles sarakstītāji stāsta par savas dzīves grūtībām un sarežģījumiem, atzīstot savas kļūdas un nedrošību pārbaudījumu priekšā.

Bībele piedāvā praktiski pielietojamas atziņas un vadlīnijas, kā dzīvot saskaņā ar sevi, citiem un Dievu.

Bībele var palīdzēt tev atrast Dievu

Iedomājies situāciju, kad kāds cilvēks aprunā tavu vislabāko draugu. Tu droši vien viņu aizstāvētu un dotos pie viņa pats, lai gūtu skaidrību. Tu noteikti negribētu arī, lai kāds sagroza tavas dzīves faktus vai pārprot tevi.

Arī Dievs vēlas, lai visi pazītu Viņa patieso būtību. Kā tu justos, ja katram, kurš tevi pazīst, būtu savs priekšstats pat tevi, bet neviens nenāktu un necenstos uzzināt, kas tu esi patiesībā?

Bībele atklāj Dieva patieso būtību. Tā apgalvo, ka ir Dieva iedvesmota. Tā ir Dieva vēstule cilvēkiem. Tas ir Viņa vēstījums tev, kurā viņš ir atklājis visu, ko vēlas, lai tu par Viņu zinātu. Dieva meklējumos smel no pirmavota – lasi Viņa vārdus Bībelē

Bībele ir grāmata par tevi

Lasot Bībeli, mēs agri vai vēlu nonākam pie atziņas: “Šī grāmata ir par mani!” Rodas iespaids, ka tā runā par manām grūtībām, ciešanām, bailēm, cerībām un vēlmēm. Lasot Bībeli, mēs ne tikai labāk iepazīstam Dievu, bet arī paši sevi. Bībele ir mūsu dvēseles spogulis.

“Bībele ir mūsu visu dzīves stāstu krājums. Katrs Bībeles lappusēs var atrast nelielu ieskatu savā dzīvē. Bībeles personāži bija tādi paši cilvēki kā mēs, daudzi no tiem nebūt nebija ideāli. Mums ir jāatver acis un jāierauga, ko Dievs vēlas mums katram atklāt par sevi.”
– Jūdžins Pītersons (rakstnieks, Bībeles tulkotājs)

Bībele ir stāsts par cilvēkiem un to, kā Dievs darbojas viņu dzīvē. Šajā stāstā tu vari atrast arī sevi.

Bībelei ir vara mainīt…

Vai esi vēlējies sevī kaut ko mainīt? Starp zināšanām par to, kas tieši jāmaina un tā īstenošanu, ir liela atšķirība. Tas vien, ka tu zini, kas "būtu" jādara, nenozīmē, ka spēj to izdarīt.

… tavu dzīvi

Bībele mūs ne tikai iedvesmo un pamāca, kā kļūt labākiem – tā stāsta par to, ka Dievs dāvā mums spēku mainīties, ja uzticēsimies Jēzum. Jēzus saka: “Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.” (Jāņa evaņģēlijs 6) Jēzus brālis Jēkabs saka: “Saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.” (Jēkaba vēstule 1)

Mainīsies ne tikai tavi paradumi – mainīsies visa tava būtība. Jebkuras pārmaiņas, vienalga, vai tās ir gaidītas vai negaidītas, izraisa diskomfortu.

Daudzi domā, ka sekot Jēzum nozīmē atteikties no visa patīkamā. Taču patiesībā tas ir gluži pretēji – pieņemot Jēzus aicinājumu, tu sāc baudīt dzīvi visā pilnībā, kā Dievs to ir ieplānojis. Jēzus saka: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa evaņģēlijs 10)

Bībeles lasīšana var dot tev jaunu dzīvi.

… pasauli

Ja tu patiešām vēlies redzēt pārmaiņas savā dzīvē un pasaulē kopumā, tad sasparojies. Bībele nav sena, aktualitāti zaudējusi grāmata, tās vēsts spēj mainīt viena cilvēka, sabiedrības, pilsētas vai veselas valsts dzīvi… tā spēj mainīt pasauli.

Bībeles principi ir revolucionāri. Ja mēs precīzi ievērotu Jēzus mācību un mīlētu savus ienaidniekus, ar laiku pasaulē nebūtu karu, ja mēs rūpētos par trūcīgajiem, pasaulē nebūtu bada. Bībelē mēs lasām par to, kāda pasaule bija iecerēta, kas nogāja greizi, kāda pasaule varētu būt un ko Dievs dara, lai to atjaunotu.

Miljoniem cilvēku ir lasījuši Bībeli un piedzīvojuši pārmaiņas. Pārliecinies par to pats. Ja vēlies, vari sākt lasīt Bībeli internetā: ej.uz/Bibele-JaunaDeriba