Sākumlapa   DIEVA MEKLĒJUMI   DIEVS VIŅU DZĪVĒ  
KAS IR JĒZUS
 
DIEVS UN ES
  MANS SOLIS TICĪBĀ  

Praktiskie soļi Dieva meklējumos

Ko tu dari, lai atrastu Dievu? Diemžēl nav gatavas formulas, kā atrast Dievu, taču labā ziņa ir tā, ka Dievs meklē tevi – un Viņš grib, lai tu Viņu atrastu. Lūk, daži ieteikumi, kas tev noderēs Dieva meklējumos.

Lūdz Dievu

Lūdz, lai Dievs tev palīdz Sevi atrast. Lūdz, lai Viņš tev atklāj Sevi pat tad, ja neesi pārliecināts, ka Viņš ir. Lūgšana ir godīga saruna ar Dievu. Saki Viņam, ka tu Viņu meklē. Meklējot Dievu, uzdod jautājumus, atklāj savas domas, šaubas, bailes un cerības.

Meklējot, galveno uzmanību pievērs Jēzum

Kāds ir Dievs? Kāds ir Viņa raksturs? Visskaidrāko Dieva attēlu mēs varam atrast Jēzus personā. Kāda Jēzus mācekļa vēstulē ir rakstīts: “Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls.” (Bībele, Pāvila vēstule kolosiešiem 1:15) Kad mēs skatāmies uz Jēzu, mēs redzam Dievu, kuru citādi nevarētu redzēt. Izpēti Jēzus raksturu apgalvojumus – tas tevi aizvedīs pie Dieva.

Lasi Bībeli. Šī grāmata stāsta par cilvēku meklējumiem un attiecībām ar Dievu vēstures gaitā. Tas ir vistiešākais veids, kā gūt skaidru priekšstatu par Dievu – skatoties uz Jēzu, jo Bībelē viss norāda uz Viņu.

Nodarbini savu prātu

Garīgiem meklējumiem ir nepieciešama prāta līdzdalība.

“Lai gan veselīga ticība ir varenāka nekā prāts, ticības meklējumi nedrīkst apiet prātu… Šis ceļojums no tevis prasīs augstāku un vēl augstāku domu lidojumu nekā to, pie kā esi pieradis ikdienā.”
– Braiens Maklarens ("Ticības atrašana")

Uzdod jautājumus. Paskaties uz saviem atklājumiem – vai tie ir izprotami? Dievs nav neloģisks… Taču neatstāj novārtā arī sirdi. Dievs nevēlas, lai tu tikai papildinātu savas zināšanas. Viņš grib, lai tu atrastu Viņu pašu – iepazītu un izveidotu attiecības ar Viņu. Attiecības, kas veidotas tikai ar prātu, bez sirds līdzdalības, vispār nav attiecības.

Ņem vērā savu pagātni un esi atvērts tam, ko tu meklē

Pagātne ietekmē mūsu skatījumu uz tagadni un nākotni. Ņem vērā savu pagātnes pieredzi un pieņēmumus, uz kuriem balstās tava šodienas pārliecība. Tas ietekmēs tavus Dieva meklējumus. Nav iespējams atpazīt patiesību, ja neesam gatavi to uzklausīt.

Jautā, lasi, pārrunā un pieraksti, ko esi atklājis

Uzdod jautājumus. Pārdomā to, ko cilvēki uztver kā pašsaprotamu. Visu, kas ir patiess vai pārliecības vērts, var pārbaudīt. Uzraksti savus jautājumus, īpaši tos, kas attiecas uz Bībeli un Jēzu. Kur tu vari uzdot un pārrunāt šos jautājumus? Aprunājies ar cilvēkiem, kuri seko Jēzum. Piebiedrojies kādai diskusiju grupai, kuras mērķis ir iepazīt Dievu un Jēzu.

Lasi rakstus, grāmatas, Bībeli un informāciju internetā, lai uzzinātu, kas ir sakāms citiem. Pajautā cilvēkiem, kuri seko Jēzum, kādas grāmatas un kādi resursi viņiem noderēja, kad viņi mēģināja gūt skaidrāku priekšstatu par Jēzu un Dievu.

Runā ar cilvēkiem, kuri mīl Jēzu un seko Viņam, kuri parāda, kāda ir dzīve, ja to dzīvo pēc citiem standartiem. Pajautā, kā viņi ir atklājuši Jēzu? Kāpēc viņi tic Kristum? Kā viņi turpina veidot attiecības ar Dievu?

Pieraksti savas domas, jautājumus, atklājumus, jaunās atziņas. Veido sava garīgā ceļojuma albumu.

Pavadi laiku dabā

Kāds no Jēzus sekotājiem paskaidro, cik svarīgi ir vērot Dieva radīto pasauli: “Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.” (Bībele, Pāvila vēstule romiešiem 1:20)

Atrodi laiku Dieva meklēšanai

Steigas un laika trūkuma dēļ garīgās lietas mūsu dzīvē bieži tiek pastumtas malā. Pieņem lēmumu spert praktiskus soļus – lasīt grāmatu, pavadīt stundu internetā, meklējot nepieciešamo informāciju, atrast sarunu biedru. Nosaki, cik daudz laika tu veltīsi saviem meklējumiem – izdari secinājumus un rīkojies, balstoties uz tiem.

Esi gatavs jautājumiem un šaubām

Atrast Dievu nenozīmē uzreiz saņemt atbildes uz visiem jautājumiem. Jautājumi ir dabiska un nepieciešama garīgās izaugsmes sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai tikko sāki Viņu meklēt, vai arī jau sen esi Viņu atradis. Meklējot Dievu, atceries, ka tu neesi vienīgais, kurš Viņu meklē. Jēzus meklē tevi un grib, lai tu Viņu atrastu. Jēzus saka: “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.” (Bībele, Mateja evaņģēlijs 7:7)

Novērtē un atbildi

Pienāks brīdis, kad tev būs jāpieņem noteikti lēmumi attiecībā uz to, ko būsi atklājis par Jēzu – ko domā tu, ko par sevi saka Viņš pats, kas Viņš ir? Vai tā ir patiesība? Kāda būs tava atbilde? Atceries, ka tev nav jāzina viss, lai pieņemtu lēmumu, īpaši, ja runa ir par Dievu! Pat tad, ja tu visu mūžu būtu pētījis liecības par Dievu, pienāks brīdis, kad tev būs jāpasaka: ticu vai neticu.