Sākumlapa   DIEVA MEKLĒJUMI   DIEVS VIŅU DZĪVĒ  
KAS IR JĒZUS
 
DIEVS UN ES
  MANS SOLIS TICĪBĀ  

TU VARI PIEŅEMT KRISTU TICĪBĀ, NĀKOT PIE VIŅA LŪGŠANĀ

Lūgšana ir saruna ar Dievu. Dievs pazīst tavu sirdi, un Viņam rūp nevis tavi vārdi, bet gan sirds attieksme.

Tava lūgšana var būt šāda:

Kungs Jēzu, Tu esi man vajadzīgs.

Es nožēloju to, ko savā dzīvē esmu darījis nepareizi. Es lūdzu Tavu piedošanu un vēlos novērsties no visa aplamā.

Paldies, ka Tu miri krusta nāvē manu grēku dēļ.

Lūdzu, ienāc manā dzīvē un esi mans Kungs un Glābējs! Piepildi mani ar savu Svēto Garu! Dari mani par tādu cilvēku, kādu Tu mani vēlies redzēt!

Paldies Tev, ka Tu piedod manus grēkus un dod man mūžīgo dzīvību. Āmen.

Vai tu vari to pateikt Dievam patiešām no sirds?

Ja tas tā ir, tad lūdz skaļi (ja vari) un Kristus ienāks Tavā dzīvē, kā Viņš to ir apsolījis.

© iepazītDievu.lv